Ved å bruke dette nettstedet, indikerer du din ubetingede godkjenning av disse bruksbetingelsene ("BRUKSVILKÅR"). VI RESERVERER RETTEN, I VÅR ENESTE BESKRIVELSE, FOR Å OPPDATERE ELLER ENDRE VILKÅRENE FOR BRUK. FORTSATT BRUK AV NETTSTEDET ETTER POSTING AV EVENTUELLE ENDRINGER I VILKÅRENE FOR BRUKSOMRÅDER INNEBÆRER GODKJENNELSE AV DISSE ENDRINGENE.

1. Bruk av nettstedet
Du kan bruke nettstedet bare i samsvar med og underlagt disse bruksvilkårene og nettstedets personvernregler ("personvernreglene"). Når du har sendt inn informasjonen din, har du valgt å motta e-postkommunikasjon fra oss. Du kan ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse bruksvilkårene, eller for å anmode om utøvelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som krenker rettighetene til Dui Clinique AS eller andre. Til tross for andre rettigheter eller begrensninger i disse bruksvilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet til å (a) overføre via eller gjennom nettstedet informasjon, data, tekst, bilder, filer, lenker eller programvare, bortsett fra i forbindelse med din autoriserte bruk av dette nettstedet eller på annen måte som svar på spesifikke forespørsler om informasjon fra oss; (b) introdusere nettstedet eller andre datamaskiner eller nettsted virus, ormer, trojanske hester og / eller skadelig kode; (c) skaffe uautorisert tilgang til ethvert datasystem; (d) ettergi enhver annen person, inkludert, men ikke begrenset til, en registrert bruker av dette nettstedet eller en ansatt i Dui Clinique AS; (e) invadere personvernet eller krenke all personlig eller eiendomsrett (inkludert immaterielle rettigheter) til enhver person eller enhet; (f) misrepresentere brukerens identitet eller bruke en falsk e-postadresse; (g) tukle med eller få tilgang til dette nettstedet eller noen komponent på dette nettstedet; (h) utføre uredelig virksomhet; eller (i) samle inn eller høste informasjon om andre brukere av nettstedet uansett årsak, inkludert, uten begrensning, for å sende slike brukere uoppfordret kommersiell e-post.

2. Kjøp Berettigelse
Nettkjøp Funksjonen i dette nettstedet er tilgjengelig for personer som er 18 år og eldre og som ikke har blitt suspendert eller sperret av Dui Clinique AS av noen grunn. Ved å kjøpe en vare representerer du at du er myndig. Hvis du ikke kvalifiserer deg, kan du ikke bruke nettstedet til å foreta et kjøp. Som kunde hos nettstedets nettbutikk samtykker du i å oppgi ekte, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv slik det blir bedt om av nettstedets kjøpsskjema.

3. Tilleggsbetingelser
Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for bestemte deler av nettstedet eller kjøpet ditt, hvilke vilkår som er en del av disse bruksvilkårene som referanse. Du samtykker i å overholde slike andre vilkår og betingelser. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene for bruk og vilkårene som er lagt ut eller sendt for, eller gjelder for en bestemt del av nettstedet eller kjøpet ditt, skal de sistnevnte vilkårene kontrollere med hensyn til din bruk av den delen av nettstedet eller ditt kjøp. Følgende vilkår og betingelser gjelder for funksjoner på nettstedet: (a) Nettsted Tilførte innlegg. Nettstedet kan gi medlemmene muligheten til å sende e-postmeldinger til andre og legge ut meldinger på nettstedet. Dui Clinique AS har rett, men ikke plikten til å overvåke og avvise, redigere eller fjerne alle eller deler av innlegg, innlegg eller innhold. Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til å legge ut innhold eller annen kommunikasjon som inneholder (I) politisk, injurierende eller på annen måte ulovlig, voldelig eller uanstendig materiale; (II) reklame av noe slag; (III) personlig informasjon (for eksempel adresser, telefonnummer osv.); (IV) fortrolig informasjon fra Dui Clinique AS, dets foreldre, datterselskaper eller tilknyttede selskaper; (V) kjedebrev; (VI) meldinger som tilbyr uautorisert nedlastning av opphavsrettsbeskyttet eller privat informasjon; og (VII) informasjon som er lik eller relatert til det foregående. Du samtykker videre til ikke å sende e-post invitasjoner om å bli med på nettstedet til personer som ikke kjenner deg eller som det neppe vil kjenne deg igjen som en kjent kontakt. 4. Nøyaktighet av innholdet, begrensninger på mengde Informasjonen på dette nettstedet antas å være fullstendig og pålitelig. Imidlertid kan informasjonen inneholde typografiske feil, prisfeil og andre feil eller unøyaktigheter. Feil vil bli rettet så snart det er mulig. Vi forbeholder oss retten til: (I) tilbakekalle ethvert oppgitt tilbud; (II) rette eventuelle feil, unøyaktigheter eller unnlatelser og (III) gjøre endringer i priser, innhold, kampanjetilbud, produktbeskrivelser eller spesifikasjoner, eller annen informasjon uten forpliktelse til å gi varsel om slike endringer (inkludert etter at en ordre er sendt, bekreftet, sendt eller mottatt). Vi forbeholder oss også retten til å begrense mengder (inkludert etter at en ordre er sendt og / eller erkjent) og til å revidere, innstille eller avslutte en begivenhet, kampanje når som helst uten varsel. Inkludering av produkter eller tjenester på dette nettstedet på et bestemt tidspunkt garanterer ikke at produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige.

5. Kredittkort betaling
I en kredittkorttransaksjon må du bruke ditt eget kredittkort. Dui Clinique AS er ikke ansvarlig for kredittkortsvindel. Ansvaret for å bruke et kort uredelig vil være på brukeren og pålegget for å "bevise noe annet" skal utelukkende være på brukeren.

6. Eiendomsrettigheter
Du erkjenner og samtykker i at innholdet, materialene og andre komponenter (inkludert, men ikke begrenset til logoer, grafikk, knapp ikoner og side overskrifter) som er tilgjengelige på nettstedet, tilhører Dui Clinique AS og er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerker, servicemerker eller andre eiendomsrettigheter og lover. Du samtykker i å ikke selge, lisensiere, leie, endre, distribuert, kopiere, reprodusere, overføre, offentlig vise, offentlig utføre, publisere, tilpasse, redigere eller lage derivater fra innhold eller materiale på nettstedet. Bruk av innhold og materiale til ethvert formål som ikke uttrykkelig er tillatt i disse bruksvilkårene er forbudt. Dui Clinique AS er avhengig av et nettverk av uavhengige leverandører som leverer noen av varene som er annonsert på nettstedet, og i noen tilfeller slipper å sende dem direkte til deg. Vi er ikke ansvarlig for brudd på opphavsrettigheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter eller immaterielle rettigheter som følge av innhold som er lagt ut på eller overført via nettstedet, eller gjenstander som er annonsert på nettstedet, av våre leverandører.

7. Innlegg og posteringer
Eventuelle kommentarer, ideer, notater, innlegg, meldinger, forslag eller annen kommunikasjon eller informasjon som er lagt ut på nettstedet, sendt til Dui Clinique AS, eller på annen måte formidlet i forbindelse med din bruk av nettstedet (samlet, "innleveringer") skal være og forbli den eksklusive eiendommen til Dui Clinique AS uten ytterligere erstatning til deg. Som sådan vil vi utelukkende eie alle slike rettigheter, titler og interesser og skal ikke være begrenset på noen måte i bruken, kommersiell eller på annen måte, av noen innlegg. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL HENVENDELSER ELLER INNLEGG TIL DUI CLINIQUE AS BLI BEHANDLET FORTROLIG ELLER KOMPENSERT MED BETALING ELLER PRODUKTER. VED Å SENDE INN ELLER POSTE PÅ WEBSIDEN TIL DUI CLINIQUE AS, FRASKRIVER DU DEG ALLE RETTIGHETER SOM DU KAN HA I DEN FORBINDELSE OG DU ER ENIG I AT DITT INNLEGG IKKE BRYTER RETTIGHETER TIL EN TREDJEPART, INKLUDERER COPYRIGHT, VAREMERKE ELLER FORTROLIGE RETTIGHETER. DU ER OGSÅ ENIG I AT INGEN HENVENDELSE FRA DEG VIL VÆRE ELLER INNEHOLDE INJURIERENDE MATERIALE ELLER ULOVLIG MATERIALE. DU ER OG VIL FORBLI ANSVARLIG FOR INNHOLDET I ALLE INNLEVERINGER DU GJØR. DU BEKREFTER OG GARANTERER TIL DUI CLINIQUE AT DUI CLINIQUE FRITT KAN GJENGI HENVENDELSEN SOM DEN ER ELLER BEARBEIDET AV DUI CLINIQUE, UTEN Å INNHENTE TILLATELSE ELLER LISENS FRA NOEN TREDJEPART. Dui Clinique AS påtar seg intet ansvar for innhold som er sendt inn eller lagt ut av deg eller tredjepart.

8. Koblinger til tredjeparts nettsteder; Ingen underforståtte påtegninger
Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett. Du erkjenner at vi ikke har kontroll over slike nettsteder, og at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, innholdet, lovligheten eller andre aspekter av et koblet nettsted. Under ingen omstendigheter skal noen henvisning til tredjepart, tredjeparts nettsted eller tredjeparts produkt eller -tjeneste tolkes som en godkjenning eller godkjenning av oss fra tredjepart, tredjeparts nettsted eller til noe produkt eller tjeneste som leveres av en tredjepart.

9. Erstatning
Ved å bruke dette nettstedet godtar du å skadesløs gjøre, holde uskadelig og forsvare Dui Clinique AS, dets eiere, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og deres respektive offiserer, direktører, ansatte, etterfølgere, agenter, partnere, entreprenører, leverandører, produsenter, distributører, representanter og tilknyttede selskaper fra ethvert krav, erstatning, tap, forpliktelser og alle juridiske honorarer og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer, direkte eller indirekte som følge av et krav (inkludert uten begrensning, krav fremsatt av tredjepart for overtredelse av immaterielle rettigheter) av en tredjepart som oppstår i forbindelse med (I) din bruk eller misbruk av nettstedet; (II) ditt brudd på vilkårene for bruk; eller (III) brudd på lov eller tredjeparts rettigheter. Du samtykker i å samarbeide så fullt som rimelig nødvendig for å forsvare ethvert krav. Dui Clinique AS forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over alle forhold som ellers er erstatningspliktig av deg.

10. Ansvarsfraskrivelse.
NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG ALLE TEKSTER, BILDER, PRODUKTER OG INFORMASJON OM, TILGJENGELIG FRA ELLER TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET GJELDER PÅ EN "SOM TILGJENGELIG" OG "SOM ER" BASIS UTEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. SPESIFIKT, MEN UTEN BEGRENSNING, DUI CLINIQUE GARANTERER IKKE AT: (I) INFORMASJONEN TILGJENGELIG PÅ DETTE NETTSTEDET ER UTEN FEIL; (II) FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRIE; (III) DEFEKTER VIL BLI RETTET, ELLER (IV) DENNE NETTSIDEN ELLER SERVEREN(E) SOM GJØR DET TILGJENGELIGE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

11. Ansvarsbegrensning
IKKE I NOE TILFELLE SKAL DUI CLINIQUE AS, DATTERSELSKAPER OG SAMARBEIDSPARTNERE ELLER DERES EIERE, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, AGENTER, ETTERFØLGERE, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTER SOM LEVERER INFORMASJON TIL NETTSTEDET VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ENHVER BRUKER AV NETTSTEDET NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFBARE, KONSEKVENS ELLER EKSEMPLIFISERENDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER TAP AV BRUK) SOM KOMMER AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON DER ELLER LAGRET ELLER VEDLIKEHOLDT AV DUI CLINIQUE AS, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET, SELV OM DUI CLINIQUE HAR BLITT GJORT KJENT MED ELLER BURDE HA KJENT TIL SLIKE SKADER ELLER TAP. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DUI CLINIQUE AS, DATTERSELSKAPER OG SAMARBEIDSPARTNERE ELLER DERES EIERE, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, AGENTER, ETTERFØLGERE, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTER SOM SØRGER FOR INFORMASJON PÅ NETTSIDEN TIL DEG HA DET TOTALE ANSVARET FOR ALLE SKADER, TAP, OG ÅRSAKER TIL REAKSJONER SOM FØLGER AV DITT BRUK AV DENNE SIDEN, OGSÅ VED KONTRAKT, COHORT ANSVAR INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE) ELLER ANNET,OVERSKRIDER BELØPET DU HAR BETALT TIL DUI CLINIQUE AS I FORBINDELSE MED AKTUELLE HENDELSER, TILBUD ELLER EVENT SOM GIR GRUNN FOR SLIKT ANSVAR. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DUI CLINIQUE AS, DATTERSELSKAPER OG SAMARBEIDSPARTNERE ELLER DERES EIERE, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, AGENTER, ETTERFØLGERE, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTER SOM LEVERER INFORMASJON TIL NETTSTEDET VÆRE ANSVARLIG FOR NOE SKADER ELLER TAP I FORBINDELSE MED TAP AV DATA ELLER ANNET LAGRET FOR DUI CLINIQUE AS. Du erkjenner herved at foregående ledd skal gjelde for alt innhold, varer og tjenester som er tilgjengelige via nettstedet. Fordi noen land ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse skader, kan det hende at noen av eller alle ovennevnte ansvarsfraskrivelser eller unntak ikke gjelder i slike land, og ansvaret vil være begrenset til det fulle omfang som er tillatt i gjeldende lov.

12. Internasjonal bruk
Vi gir ingen påstander om at informasjon på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor Singapore. De som velger å få tilgang til dette nettstedet utenfor Singapore, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

13. Risiko for tap
Varene som er kjøpt fra nettstedet vårt blir sendt av en tredjeparts transportør i henhold til en leveringsavtale og / eller post kontrakter. Som et resultat passerer risikoen for tap og tittel for slike varer til deg ved levering til leverandøren.

14. Dui Clinique AS tilknyttede selskaper
Dui Clinique AS er ikke tilknyttet nettsteder eller tredjepart som selger eller annonserer våre produkter uten en skriftlig avtale med oss. Dui Clinique AS forbeholder seg retten til å annullere alle service-, retur- og andre retningslinjer for bestillinger og Dui Clinique AS-produkter som ble kjøpt gjennom uautoriserte selgere. Dui Clinique AS er ikke ansvarlig for representasjoner fra uautoriserte selgere.

15. utilgjengelighet av nettstedet; Avslutning; Bedrageri
Vi kan endre, suspendere eller avbryte dette nettstedet helt eller delvis, når som helst og uansett grunn, uten varsel eller omkostninger. Vi kan etter eget skjønn avslutte eller suspendere din bruk eller tilgang til hele eller deler av nettstedet, uansett grunn, inkludert uten begrensning, brudd på disse bruksvilkårene. Hvis vi når som helst varsler deg om at din tilgang til og / eller bruken av nettstedet avsluttes, må du slutte og avstå fra all slik tilgang og / eller bruk umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å kansellere, utsette, nekte å sende, eller tilbakekalle fra avsender enhver ordre hvis det er mistanke om svindel. I tilfelle disse bruksbetingelsene blir avsluttet, vil restriksjonene vedrørende åndsverk, representasjoner og garantier, erstatninger og begrensninger av forpliktelser som er angitt her (samt alle andre av dine forpliktelser som av deres natur skal overleve oppsigelse) overleve avslutning.

16. Brudd på opphavsrett; Legg merke til og ta ned prosedyrer
Hvis du mener at noe materiale på dette nettstedet krenker opphavsretten din, kan du be om at de blir fjernet. Denne forespørselen må ha en signatur (eller elektronisk ekvivalent) fra opphavsretts innehaveren eller en autorisert representant og må: (a) identifisere det påståtte krenkende materialet; (b) angi hvor de krenkende materialene er lokalisert på nettstedet; (c) oppgi navn og kontaktinformasjon; (d) oppgi at du har en god tro på at materialene er krenkende; (e) oppgi at informasjonen i kravet ditt er nøyaktig; og (f) indikerer at "under straff for perjury" er du den lovlige opphavsretts eieren eller har fullmakt til å handle på eierens vegne. For alle opphavsrettslige spørsmål, vennligst send e-post til audrey@thegrowhairpeople.com.

17. Diverse.
Med mindre annet er spesifisert her, utgjør disse bruksbetingelsene, sammen med personvernreglene, hele avtalen mellom deg og Dui Clinique AS med hensyn til nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag (enten muntlig, skriftlig eller elektronisk) mellom deg og Dui Clinique AS med hensyn til nettstedet. Hvis noen del av disse bruksvilkårene blir ugyldig eller ikke håndheves, skal den delen tolkes på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å gjenspeile så nær som mulig partenes opprinnelige intensjoner, og de gjenværende delene skal forbli i full styrke og effekt. Mangelen fra Dui Clinique AS til å handle i forhold til et brudd fra deg eller andre, fraskriver ikke Dui Clinique AS 'rett til å handle med hensyn til etterfølgende eller lignende brudd. Dui Clinique AS 'unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal ikke utgjøre et avkall på en slik rett eller bestemmelse. Seksjonsoverskriftene i disse bruksvilkårene er bare inkludert for enkelhets skyld og skal ikke begrense eller på annen måte påvirke vilkårene i disse bruksvilkårene. Denne avtalen skal tolkes i samsvar med gjeldende lover i Norge. Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver saksgang som følger av denne avtalen.